Online Magazine
ABCO - Atlas Building Company - www.abco.co.nr - www.abco.dir.bg - www.abco.free.bg  - ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - Copyright © 2008 - 2009 ATLAS HOLDING - All Rights Reserved

ABCO
Atlas Building Company
     www.abco.free.bg
АТЛАС ХОЛДИНГ е бързо развиваща се компания в следните основни направления:  консултантска  дейност, информационна сигурност, безжични комуникации, енергийна ефективност, алтернативни източници на енергия, строителство и производство на високотехнологични строителни компоненти. АТЛАС ХОЛДИНГ се развива като успешно работеща бизнес структура, отговаряща на европейските и световните стандарти, осигуриряваща постоянен и нарастващ дивидент на своите акционери. ABCO – Atlas Building Company е направление в АТЛАС ХОЛДИНГ за производство на строителни модули и експресно строителство. Компанията включва дейности в сферата на строителните технологии, building management systems, енергийната ефективност. Развитието на бизнеса и финансовите решения в специализирани структурни направления на дейност ни дава възможност по-добре да се фокусираме във всяка една от тези дейности. Интересите на  ATLAS HOLDING  са насочени и в областта на недвижимите имоти, стоителството, строителните технологии и инвестиции в иновационни проекти и производства. Диверсификацията е основен принцип в инвестиционната ни политика. Следвайки този принцип компанията се стреми да развива портфолио и участие в различни сегменти на икономиката.