Online Magazine
ABCO - Atlas Building Company - www.abco.co.nr - www.abco.dir.bg - www.abco.free.bg - ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - Copyright © 2008 - 2009 ATLAS HOLDING - All Rights Reserved

ABCO
Atlas Building Company
     www.abco.free.bg
Конструкцията на сграда, изградена по тази система може да бъде разглеждана като монолитно строителство, тъй като се състои от здрави недеформинащи се рами. Kонструктивната непрeкъснатост на хоризонталните и вертикалните елементи от повърхността, които определят пространството, се гарантира чрез армировката според конструктивните изчисления, положени преди изливането на бетона. Тази характеристика предлага много предимства свързани с устойчивостта на конструктивните възли в динамични ситуации, например сеизмично напрежение или ураганен вятър. Идеята за "монолитност" е разширена и до термоизолационните характеристики свързани и с топлоизолацията на сградата, поради непрекъснатото присъствие на изолиращ елемент върху всички повърхности имащи контакт с външната среда. Всички стени - еденични или двойни са носещи, подсилени с железобетон. Сградата е монолитна, като осигурява непрекъсната защита срещу каквoто и да е въздействие, земетресение, удар, разбиване, включително радио и електромагнитни излъчвания и полета. Икономичност и ефективност в сравнение с традиционните строителни методи до 50% следствие съкращаване времето на строителния процес. Oтсъстват процесите кофриране, декофриране, полагане на топлоизолации.